(1)
Krzyszowski, A. Wczesnoneolityczne Figurki Antropomorficzne Na przykładzie Nowego Znaleziska Z Lipnicy W województwie Wielkopolskim. 10.14746/fpp 2018, 12, 65-79.