(1)
Żychlińska, J. Recepcja „importu” Nordyjskiego Na Ziemiach Polskich We Wczesnych Fazach Kultury łużyckiej. 10.14746/fpp 2018, 12, 311-316.