(1)
Małecka-Kukawka, J. Z Historii Badań Traseologicznych W Polskiej Archeologii Epoki Kamienia. 10.14746/fpp 2018, 13, 59-70.