(1)
Żurkiewicz, D. Społeczności Kultury późnej Ceramiki wstęgowej Centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej. 10.14746/fpp 2018, 16, 47-111.