(1)
Koliński, R. O Ziarnie, kościach I załamaniu Osadniczym Nad Haburem. 10.14746/fpp 2018, 16, 201-217.