(1)
Błaszczyk, D. Społeczna Interpretacja Wybranych wczesnośredniowiecznych Cmentarzysk rzędowych W Perspektywie Gender Studies I Lifecycle Analysis. 10.14746/fpp 2018, 16, 417-425.