(1)
Teska, S.; Pyżewicz, K.; Majorek, P. Dystrybucja I Rola sztyletów Krzemiennych wśród społeczności Grupy kościańskiej Kultury Unietyckiej – Analiza Typologiczno-Chronologiczna materiałów Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej Oraz Studium Przypadku Znaleziska Z Bronikowa (gm. Śmigiel). 10.14746/fpp 2019, 23, 169-188.