(1)
Przeździecki, M.; Szubski, M.; Grabarek, A. Między Wschodem a Zachodem. Inwentarz Krzemienny Z Osady ludności Kultury Ceramiki wstęgowej Rytej Na Stanowisku Podlesie 6, Woj. świętokrzyskie. 10.14746/fpp 2020, 25, 191-208.