(1)
Sawicka, J. . Kwestia Chronologii, Typologii I Pochodzenia Szklanej biżuterii Z wczesnośredniowiecznego ośrodka Grodowego W Gnieźnie. 10.14746/fpp 2020, 25, 247-289.