(1)
Dec, O. Potrzeba Rekonceptualizacji wczesnośredniowiecznych pochówków „wampirów” Z Ziem Polskich. 10.14746/fpp 2020, 25, 63-70.