(1)
SÅ‚upecki, L. P. Rotunda Na Kopcu Krakusa?. 10.14746/fpp 2020, 25, 291-313.