(1)
Antowska-Gorączniak, O.; Lajsner, W. Ślady Produkcyjne Na cegłach Profilowanych Z Placu Kolegiackiego W Poznaniu – próba Rekonstrukcji Dawnej wytwórczości Strycharskiej. 10.14746/fpp 2021, 26, 9-40.