(1)
Minta-Tworzowska, D. Metodologia archeologii/prahistorii Profesora Dr. Hab. Jana Żaka (1923–1990) Po 30 Latach. Między Modernistycznymi dążeniami a Postmodernistyczną rzeczywistością. 10.14746/fpp 2021, 26, 145-169.