(1)
Pawleta, M. Jaka przyszłość Czeka Muzeum Archeologiczne? Dyskusja Z Tezami Zawartymi W książce Moniki Stobieckiej: Natura Artefaktu, Kultura Eksponatu. Projekt Krytycznego Muzeum Archeologicznego. 10.14746/fpp 2021, 26, 331-345.