(1)
Mizerka, J. Wczesnośredniowieczne Grodzisko W Dusinie, Pow. gostyński, Woj. Wielkopolskie W świetle Ponownej Analizy Archeologicznej. 10.14746/fpp 2021, 26, 171-226.