(1)
Żurek, K.; Wawrusiewicz, A.; Kalicki, T.; Niebieszczański, J.; Piasecki, A.; Bahyrycz, C. „Fortece Na bagnach”. Pierwsze Interdyscyplinarne Badania Stanowiska Z późnej Epoki brązu W Jatwiezi Dużej (Polska północno-Wschodnia). 10.14746/fpp 2022, 27, 201-225.