(1)
Żychlińska, J. Eugeniusz Tomczak, Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Gogolin-Strzebniów, Stanowisko 12. Cmentarzysko Kultury łużyckiej Na Wyżynie Śląskiej. Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, T. 11 (red. K. Dzięgielewski). 10.14746/fpp 2022, 27, 227-237.