(1)
Przepiórka, P. Popularyzacja Archeologii Na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego W Kaliszu-Zawodziu. 10.14746/fpp 2022, 27, 175-199.