(1)
Antowska-Gorączniak, O. Źródła Archeologiczne Do dziejów Drukarstwa Na przykładzie Drukarni Z Ostrowa Tumskiego W Poznaniu. 10.14746/fpp 2015, 20, 39-61.