(1)
Pawleta, M. Wybrane Aspekty społecznego Funkcjonowania wytworów Wiedzy Archeologicznej I Archeologii We współczesnej Polsce. 10.14746/fpp 2015, 20, 373-396.