(1)
Rakoca, A.; Rozbiegalski, P. Charakterystyka Nakopalnianej Pracowni Krzemieniarskiej Z Okresu schyłkowego Paleolitu Na Podstawie materiałów Krzemiennych Ze Stanowiska Kłodawa 3, Pow. Gorzowski, Woj. Lubuskie. 10.14746/fpp 2015, 20, 397-427.