(1)
Smółka, E. Henryk Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeld Der Wielbark-Kultur in Westpommern, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa–Szczecin–Gdańsk 2013. 10.14746/fpp 2015, 20, 571-574.