(1)
Skrzyniecki, R. Konflikty Zbrojne W Pradziejach. Perspektywy Badawcze. 10.14746/fpp 2014, 19, 133-149.