(1)
Michałowski, A.; Teska, M. Tradycja I Nowe prądy W Badaniach Nad młodszym Okresem Przedrzymskim W Wielkopolsce. 10.14746/fpp 2013, 18, 197-216.