(1)
Jankowiak, D.; Lech, P.; Sikorski, A. Nowe Kostki Mozaikowe Z Ostrowa Tumskiego W Poznaniu, Stan. 13. 10.14746/fpp 2012, 17, 125-137.