(1)
Dziewanowski, M.; Pyżewicz, K. Wyniki Badań Na Osadzie Kultury pucharów Lejkowatych Na Stanowisku Nr 4 W Mierzynie, Gm. Dobra Szczecińska I Ich Znaczenie Dla Wiedzy O środkowym Neolicie Dolnego Nadodrza. 10.14746/fpp 2016, 21, 83-122.