(1)
Matczak, M. D. Tożsamość upamiętniona W Przestawieniach świętych. Przykład wczesnochrześcijańskich Mozaik W Rotundzie W Salonikach W Grecji. 10.14746/fpp 2016, 21, 313-338.