(1)
Żychlińska, J. Rola I Pozycja społeczna Kobiet We Wczesnej Epoce żelaza Przez Pryzmat Zmian W rytuałach Pogrzebowych – Na przykładzie Wielkopolski. 10.14746/fpp 2016, 21, 491-503.