Kloska, M. M. (2018). Dziecięca ikonografia księżniczek Okresu Amarneńskiego. Folia Praehistorica Posnaniensia, 22, 85–110. https://doi.org/10.14746/fpp.2017.22.05