Fogel, J., Sikorski, A., Jasiewicz, J., & Łosińska, A. (2018). „Nowy” gródek późnośredniowieczny w rejonie jezior bnińskich (Błażejewo, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie). Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 269–296. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.11