Ciesielska, A. (2018). Elementy teorii społecznej w archeologii - koncepcje grup, instytucji i struktur społecznych. Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, 344-350. https://doi.org/10.14746/fpp.2003.10.18