Krzyszowski, A. (2018). Wczesnoneolityczne figurki antropomorficzne na przykładzie nowego znaleziska z Lipnicy w województwie wielkopolskim. Folia Praehistorica Posnaniensia, 12, 65-79. https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.03