Żychlińska, J. (2018). Recepcja „importu” nordyjskiego na ziemiach polskich we wczesnych fazach kultury łużyckiej. Folia Praehistorica Posnaniensia, 12, 311–316. https://doi.org/10.14746/fpp.2004.12.12