Małecka-Kukawka, J. (2018). Z historii badań traseologicznych w polskiej archeologii epoki kamienia. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 59-70. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.06