Hatłas, J. (2018). Grobowce kopułowe w Tracji (V—III w.p.n.e.). Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 187-213. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.14