Machajewska, J., & Machajewski, iHenryk. (2018). Pamięci mgr. Eugeniusza „Gwidona” Wilgockiego. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 379-382. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.32