Żurkiewicz, D. (2018). Społeczności kultury późnej ceramiki wstęgowej centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 47-111. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.03