Kaczmarek, H. (2018). Piramidy egipskie – groby faraonów czy spichlerze Józefa. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 113–134. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.04