Koliński, R. (2018). O ziarnie, kościach i załamaniu osadniczym nad Haburem. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 201–217. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.07