Koliński, R. (2018). Badania Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu na Tell Arbid (północno-wschodnia Syria) w latach 2008-2009. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 219-254. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.08