Żychlińska, J. (2018). Kilka uwag na marginesie badań stosunków społecznych ludności „łużyckiej”. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 299-311. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.12