Różański, A. (2018). Jednoprzestrzenne kościoły romańskie z terenu Wielkopolski. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 337–342. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.15