Matuszewska, A. (2018). Dolnoodrzańska enklawa kultury ceramiki sznurowej w ramach circumbałtyckiego kręgu KCSZ. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 353–360. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.17