Szydłowski, M. (2018). Przemiany społeczno-kulturowe w okresie formowania się państwa piastowskiego w Wielkopolsce północno-zachodniej na podstawie materiałów archeologicznych z Santoka i Międzyrzecza. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 389-398. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.21