Błaszczyk, D. (2018). Społeczna interpretacja wybranych wczesnośredniowiecznych cmentarzysk rzędowych w perspektywie gender studies i lifecycle analysis. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 417-425. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.24