Krueger, M. (2018). Struktura społeczna ludności tartezyjskiej na przykładzie cmentarzyska w Setefilla (prowincja Sewilla). Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 443–451. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.27