Michalik, T. (2018). IX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Sesja Studentów Archeologii „Oblicza śmierci. Perspektywy badawcze”, Puszczykowo, 3-5 grudnia 2007 r. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 465-468. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.30