Kośko, A. (2018). Od nadwarciańskiego matecznika ku archeologii pogranicza Zachodu i Wschodu Europy. Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, 479–490. https://doi.org/10.14746/fpp.2011.16.33