Ciesielska, A. (2019). Teoria systemów-światów Immanuela Wallersteina i jej recepcja w archeologii: część III – okres wpływów rzymskich. Folia Praehistorica Posnaniensia, 23, 23-48. https://doi.org/10.14746/fpp.2018.23.02