Teska, S., Pyżewicz, K., & Majorek, P. (2019). Dystrybucja i rola sztyletów krzemiennych wśród społeczności grupy kościańskiej kultury unietyckiej – analiza typologiczno-chronologiczna materiałów z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej oraz studium przypadku znaleziska z Bronikowa (gm. Śmigiel). Folia Praehistorica Posnaniensia, 23, 169-188. https://doi.org/10.14746/fpp.2018.23.08